11 09, 2016

Social Stories – Κοινωνικές Ιστορίες

Σεπτέμβριος 11th, 2016|0 Comments

Οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι ιστορίες που στην διατύπωσή τους ακολουθούν συγκεκριμένο πρότυπο. Σκοπό έχουν την εξοικείωση του ακροατή με κάποια κοινωνική κατάσταση, κάποιο γεγονός (ευχάριστο ή δυσάρεστο), μέσω των πληροφοριών που διαχειρίζονται με ακριβή και δομημένο τρόπο. Στόχος είναι το να μεταφέρουν με ακριβή, υπομονετικό και διαβεβαιωτικό τρόπο μηνύματα τα οποία μπορούν εύκολα να γίνουν [...]

11 09, 2016

Μέθοδοι Ειδικού Παιδαγωγικού

Σεπτέμβριος 11th, 2016|0 Comments

Εικονογραφική Μέθοδος Η Εικονογραφική Μέθοδος βοηθά τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, άσχετα από την ηλικία και το νοητικό τους δυναμικό. Μέσω εικονογραφημάτων διευκολύνεται η απομνημόνευση της ορθογραφίας, δηλαδή αντικαθιστά γράμματα με εικόνες. Είναι μια πρωτότυπη μέθοδος στην οποία οι μαθητές ανταποκρίνονται με χαρά και επιτυχία . Πολυαισθητηριακή προσέγγιση Είναι ένα πλήρες πρόγραμμα παρέμβασης που αφορά [...]

11 09, 2016

Μέθοδος Touch and Say

Σεπτέμβριος 11th, 2016|0 Comments

Η Touch and Say δημιουργήθηκε από την Jill Hicks. Είναι μία μέθοδος μου χρησιμοποιεί ένα σύστημα χειρονομιών όπου η κάθε μία αντιπροσωπεύει ένα φώνημα. Η αναπαράσταση κάθε φωνήματος ενισχύει σημαντικά τη μνήμη καθώς επίσης βελτιώνει και την ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών. Παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσματα στην προσχολική και σχολική ηλικία.

11 09, 2016

Oral Placement Therapy

Σεπτέμβριος 11th, 2016|0 Comments

Oral Placement Therapy είναι ένας νέος όρος που εισήγαγε η Sara Rosenfeld-Johnson το 2009. Πρόκειται για συνδυασμό θεραπευτικών τεχνικών. Σε αυτή τη προσέγγιση - μέθοδο χρησιμοποιούνται η αφή, η κίνηση και εργαλεία που βοηθούν το παιδί να αναπτύξει και να επιτύχει την παραγωγή ήχων πραγματικής ομιλίας.

11 09, 2016

Verbal Behavior ή Παρέμβαση Λεκτικής Συμπεριφοράς

Σεπτέμβριος 11th, 2016|0 Comments

Verbal Behavior ή Παρέμβαση Λεκτικής Συμπεριφοράς είναι μία μέθοδος που βασίζεται σε θεωρία του Skinner που αφορά στη λειτουργική ανάλυση της γλώσσας. Δηλαδή, η γλώσσα μπορεί να ομαδοποιηθεί σε μικρότερες μονάδες όπου η κάθε μία εξυπηρετεί μια διαφορετική λειτουργία. Στοχεύει στην ενίσχυση του κινήτρου του παιδιού στο να αναπτύξει μια σχέση της λέξης με το [...]

11 09, 2016

Μέθοδος A.B.A. (Applied Behavioral Analysis)

Σεπτέμβριος 11th, 2016|0 Comments

To A.B.A. (Applied Behavioral Analysis) είναι ένα εντατικό και δομημένο πρόγραμμα συμπεριφοράς, πρώιμης παρέμβασης που αφορά κυρίως σε παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού με θεαματικά αποτελέσματα. Βασίζεται στις γενικές αρχές του συμπεριφορισμού. Η παρέμβαση αρχικά γίνεται ατομικά από τον θεραπευτή και αργότερα δυαδικά ή / και στα πλαίσια μικρής ομάδας με στόχο να μπορεί να [...]

11 09, 2016

Ανακαλύπτοντας την μέθοδο TEACCH

Σεπτέμβριος 11th, 2016|0 Comments

Το TEACCH η αλλιώς "Θεραπεία και εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και διαταραχές επικοινωνίας" είναι μία προσέγγιση εκπαίδευσης για παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού που έχει ως βασικά στοιχεία τον τρόπο οργάνωσης του περιβάλλοντος, το ημερήσιο πρόγραμμα, το σύστημα ατομικής εργασίας και την οπτική παρουσίαση δραστηριοτήτων.

1 09, 2016

SI – Sensory Integration

Σεπτέμβριος 1st, 2016|0 Comments

Ιστορική αναδρομή Τη δεκαετία του 1950-60 η εργοθεραπεύτρια A. Jean  Ayres, PHD συνειδητοποίησε ότι οι περιορισμοί στη λειτουργικότητα πολλών παιδιών σε κινητικό αντιληπτικό και συναισθηματικό επίπεδο που προέκυπταν κατά την ανάπτυξη τους οφείλονταν περισσότερο σε αισθητηριακούς αντιληπτικούς παράγοντες παρά σε κάποια άλλη αιτία. Για το λόγο αυτό υποστήριξε ότι η κατανόηση του τρόπου με τον [...]

1 09, 2016

Λειτουργική Φυσικοθεραπεία

Σεπτέμβριος 1st, 2016|0 Comments

Μέσω της Λειτουργικής Φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης σκοπός είναι το άτομο να βελτιώσει την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον του. Δηλαδή, να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει κάθε δυνατότητα του και να αποκτήσει ένα επαρκές λειτουργικό επίπεδο ανάλογα με τις συνθήκες στις οποίες βρίσκεται. Κεντρικός στόχος είναι, μέσω διαδικασιών αξιολόγησης η οργάνωση του πλέον αποδοτικού τρόπου [...]

1 09, 2016

Μέθοδος LSVT© LOUD (Lee Silverman Voice Treatment)

Σεπτέμβριος 1st, 2016|0 Comments

Πρόκειται για μια αποτελεσματική μέθοδο παρέμβασης σε νευρολογικούς ασθενείς. Οι πρώτες έρευνες ξεκίνησαν το 1987 και αφορούσαν ασθενείς με Parkinson. Οι μελέτες για το LSVT© LOUD συνεχίζονταν για 20 περίπου χρόνια παρέχοντας πολλά αποτελέσματα βελτίωσης σε επίπεδο επιτονισμού, έντασης και ποιότητας φωνής σε ασθενείς με Πάρκινσον. Πιο πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν θετικά αποτελέσματα και σε περιπτώσεις [...]